Category Archives: Aktualności

PRZYJAZNY OGRÓD…

W ostatnim czasie zakończony został I etap prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych i odtworzeniowych przyklasztornego ogrodu. Celem tego etapu była pielęgnacja drzew i krzewów z częściową ich wycinką oraz nasadzenie nowych. Wytyczono kwatery, które będą systematycznie zagospodarowywane poprzez nasadzenia oraz  ścieżki spacerowe. Dzięki temu ogród został częściowo uporządkowany i staje się coraz piękniejszy. Całkowity koszt tego etapu prac…
więcej

AŻ MIŁO POPATRZEĆ!!!

Wielki sukces!!! I etap prac remontowo-konserwatorskich baszty nr VI za nami. Trudno uwierzyć że z takiej ruiny powstało takie cudo... Nie byłoby to jednak możliwe bez dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 496 113,84 zł, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu - 70 000,00 zł, przy udziale wkładu własnego 19 558,46 zł - pochodzącego z ofiar…
więcej

Remont baszty nr VI

W ostatnim czasie kolejnymi pracami remontowymi została objęta zabytkowa baszta nr VI, która znajduje się na terenie naszego ogrodu, w pobliżu powstającego przedszkola. Znajdowała się  ona w katastroficznym stanie,  a ponieważ  bezpośrednio przylega do terenu powstającego przedszkola i stwarza niebezpieczeństwo dla przebywających w jej otoczeniu ludzi, musiałyśmy zmierzyć się z tym trudnym wyzwaniem i podjąć…
więcej

Przyłącza do baszt, rewitalizacja ogrodu i zmiana ogrodzenia

  PRZYŁĄCZA DO BASZT W ogromie różnorodnych działań  trzeba dobrze planować, by zachować kolejność wykonywanych prac. Dlatego już teraz zostały zainstalowane zewnętrzne przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do dwóch baszt, co umożliwiło rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych ogrodu... REWITALIZACJA OGRODU Dzięki Zarządowi WFOŚ i GW w Rzeszowie otrzymałyśmy dotację na zadanie pn: "PRACE PIELĘGNACYJNO-KONSERWACYJNE I ODTWORZENIOWE" w kwocie …
więcej