Poświęcenie figury św. Józefa

22.06.2023 r.  Ks. Bp Stanisław Jamrozek uroczyście poświęcił figurę św. Józefa patrona rodzin, która została zaprojektowana i wykonana przez cenionego i znanego artystę rzeźbiarza p. Dariusza Jasiewicza. Figura przedstawia...

Nowa Matka Prezeska Benedyktynek

Podczas Kapituły Generalnej Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Mniszek Benedyktynek w Polsce, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2023 r. dokonano wyboru nowej Matki Prezeski oraz Zarządu. Prezeską na sześcioletnią kadencję została wybrana M....

Baszta nr VII – dalsze prace

Trwają prace wykończeniowe przy baszcie nr VII Poniżej zdjęcia:...

Przekaż 1,5% podatku na przedszkole

Dzięki życzliwości i pomocy Regionalnej Fundacji „Serce” z Kolbuszowej możesz przekazać nam swój 1,5% podatku. Środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Mikołajkowego Przedszkola im. św. Jana Pawła...

Co nas czeka w najbliższym czasie…

Na miarę pozyskanych środków finansowych będziemy systematycznie kontynuować prace remontowe i konserwatorskie kolejnych odcinków obwarowań opactwa, w skład których wchodzą baszta nr VIII oraz przylegające do nich fragmenty muru obronnego „A”...

Zakończyliśmy remont baszty nr VII

Prace remontowo-konserwatorskie baszty nr VII objęły naprawę murów w parterze baszty, konserwację sklepienia, wymianę stropów nad piętrami. Wykonano posadzki wraz z izolacjami, odtworzono schody wejściowe na parter wraz z balustradą,...