Podczas Kapituły Generalnej Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Mniszek Benedyktynek w Polsce, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2023 r. dokonano wyboru nowej Matki Prezeski oraz Zarządu. Prezeską na sześcioletnią kadencję została wybrana M. Barbara Dendor, a jej asystentkami M. Klara Lechoszest z Drohiczyna oraz M. Faustyna Foryś z Żarnowca. 

Na znak powierzonej władzy Asystent Religijny Kongregacji JE Biskup Łukasz Buzun, który przewodniczył wyborom, wręczył nowo wybranej prezesce krzyż i pieczęć Kongregacji.

Prosimy o modlitwę za naszą Matkę Barbarę o światła Ducha Świętego, potrzebne łaski do pełnienia nowych zadań w posłudze wszystkim 9 klasztorom naszej Kongregacji.

 

„Niech Bóg we wszystkim będzie uwielbiony”

 

TUTAJ zdjęcia z tego ważnego wydarzenia.

YouTube