Stan techniczny baszty nr VII i obwarowań stwarzał realne niebezpieczeństwo dla przebywających w ich otoczeniu ludzi. Dostęp do wewnętrznej przestrzeni założenia klasztornego był przez to bardzo ograniczony. Użytkowanie baszt z uwagi na katastrofalny stan było w ogóle niemożliwe. Zabytki o tak wyjątkowych wartościach historycznych, architektonicznych, krajobrazowych i emocjonalnych niestety z roku na rok popadały w coraz większą ruinę.

Bez udziału środków zewnętrznych i pomocy Darczyńców klasztor sióstr benedyktynek w Jarosławiu nie byłby w stanie powstrzymać destrukcji i wyremontować tego cennego obiektu. Planowane i trwające obecnie prace umożliwią rewitalizację zabytkowej przestrzeni wewnątrz założenia stwarzając tym samym bezpieczne miejsce spotkań dzieci i dorosłych w historycznym otoczeniu.

Tak wyglądała baszta nr VII przed remontem:

 

YouTube