W najbliższym czasie, na miarę pozyskanych środków finansowych, będziemy realizować przedsięwzięcia, które są niezbędne do wykonania i są potrzebne, aby ratować nasze benedyktyńskie dziedzictwo.

W pierwszej kolejności zostanie wykonana izolacja i remont muru obronnego odcinka „A” od strony zewnętrznej oraz remont muru obronnego odcinka „B” (III etap) od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

Środki na wykonanie wymienionych przedsięwzięć zostały pozyskane od Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – (Polski Ład – Edycja 2) Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zobaczcie potrzeby remontowe wymienionych wyżej odcinków muru obronnego

Odcinek „A” muru obronnego

Odcinek „B” muru obronnego (III etap)

 

 

YouTube