Po podpisaniu umów o dofinansowanie zadania: prace remontowo-konserwatorskie baszty nr VII wraz z przylegającym odcinkiem muru obronnego ze środków publicznych (MKiDN, WKZ w Przemyślu, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Funduszu Kościelnego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź) prace zostały rozpoczęte.

pierwszej kolejności przystąpiliśmy do wykonania izolacji pionowej fundamentów muru obronnego poprzez wzmocnienie i uzupełnienie podziemnych części murów na dł 50 mb. Kolejnym krokiem będą  prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru obronnego od strony wewnętrznej i zewnętrznej w części nadziemnej na długości 30 mb polegające na ich naprawie (uzupełnienie pęknięć, przemurowanie, oczyszczanie, uzupełnienie ubytków, wymiana spoinowania, konserwacja cegły oraz zachowanych fragmentów tynków i żłobów, portalu w murze obronnym, pokrycie murów dachówką ceramiczną.

Mur obronny odcinek B przed remontem:

Prace remontowe muru rozpoczęte:

Ogólny koszt prac wynosi: 986 877,96 zł
Ogólna kwota dofinansowania: 978 000,00 zł
Wkład własny: 8 877,96 zł

 

Dziękujemy tym Instytucjom, dzięki którym możemy ratować benedyktyńskie dziedzictwo.

Zostań Darczyńcą i pomóż nam ratować nasze benedyktyńskie dziedzictwo:

Celem trwającej zbiórki jest pozyskanie środków finansowych
na wkład własny i koszty niekwalifikowane wielkiego remontu.

YouTube