Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich zmarłych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że: „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch 12, 46).

Miesiąc listopad jest czasem  szczególnej  pamięci  o  zmarłych. Pragniemy w codziennej Koronce do Miłosierdzia Bożego polecać naszych zmarłych Przyjaciół, Dobroczyńców oraz wszystkich wypominanych. Także w ich intencji zostanie odprawionych 30 Mszy Świętych.

 Aby wysłać wypominki on-line wypełnij FORMULARZ

Wersja papierowa kartek wypominkowych dostępna jest tutaj:   wypominki-2022
Można ją pobrać i odesłać na adres mailowy: wypominki.benedyktynki@gmail.com

Ofiarujmy naszym bliskim zmarłym tak wiele modlitwy w miesiącu im poświęconym! Przekażmy innym informację o wypominkach on-line, aby mogli skorzystać z tej możliwości.

Składając dobrowolną ofiarę wypominkową pomagasz nam w utrzymaniu Klasztoru i koniecznych pracach remontowych.

Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem na konto bankowe:

PL 37 9096 0004 2001 0000 3766 0001 (PLN) z dopiskiem
„Darowizna na cele kultu religijnego”
lub użyć szybkiego przelewu znajdującego się TUTAJ