Kochani Przyjaciele!

W minionym 2023 roku, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z różnych źródeł oraz dzięki Waszym wpłatom, oprócz prac wykonanych przy baszcie nr VIII udało nam się przeprowadzić remont i konserwację murów obronnych (część muru obronnego na odcinku A i część muru obronnego na odcinku B – II etap).

Przeprowadzone remonty zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Fundację KGHM Polska Miedź oraz dzięki środkom własnym uzyskanym m.in. w ramach akcji zrob1malykrok.
Dzięki wykonanym pracom, zabytkowa baszta oraz część obwarowań została zabezpieczona przed dalszą destrukcją, zachowana i utrwalona dla przyszłych pokoleń. Suma powierzchni poddana pracom remontowo-konserwatorskim wyniosła 1595,42 m2

W pierwszej kolejności wykonane zostały prace przy murze obronnym na dł. 51 mb, odcinka „B”, wzmocniono i uzupełniono podziemne części murów oraz wykonano izolację pionową od strony zewnętrznej i na dł. 48 mb od strony wewnętrznej. Na dł.51 mb odcinka „B” w części nadziemnej od strony wew. i zewnętrznej naprawiono i uzupełniono pęknięcia murów, miejscowo przemurowano, uzupełniono i poddano konserwacji cegły, wymieniono spoinowania, pokryto mury dachówką ceramiczną, dokonano dwukrotnej hydrofobizacji murów.

Na dł. 8,70 mb. muru obronnego odcinka „A” od strony wewnętrznej wzmocniono i uzupełniono podziemne części murów, wykonano izolację pionową. Na dł.8,70 mb, od strony wewnętrznej naprawiono i uzupełniono pęknięcia murów, miejscowo przemurowano, uzupełniono i poddano konserwacji cegły, wymieniono spoinowanie, pokryto mury dachówką ceramiczną, dokonano dwukrotnej hydrofobizacji murów.

 

Remont muru obronnego, część odcinka A i odcinka B – II etap (potrzeby remontowe)

 

Remont części muru obronnego na odcinku A:

 

Remont części muru obronnego, odcinek B – II etap (w trakcie prac)

 

Remont części muru obronnego, odcinek B – II etap (po remoncie)

 

 

YouTube