O akcji

Dlaczego przeprowadzamy zbiórkę?

Akcja „Zrób 1 mały krok” rozpoczęła się w 2010 r. W  następujących po sobie  etapach krok po kroku z sukcesem został przeprowadzony: kapitalny remont budynku klasztornego,  wyremontowano dwa budynki gościnne, poszerzono bazę noclegową, wyremontowano, przebudowano  i wyposażono budynek dawnej kapelanii z przeznaczeniem na przedszkole, odtworzono średniowieczny ogród benedyktyński,  zakończono prace remontowo-konserwatorskie i wyposażono basztę nr VI z przeznaczeniem na pustelnię, zakończono prace przy odcinkach murów opactwa „C” i „D”, przeprowadzono generalny remont pokoi  gościnnych w klasztorze, dobiega końca etap prac przy baszcie nr VII (na parterze zostanie zaadaptowana na pustelnię, a piętro  na miejsce spotkań integracyjnych), a także przy części odcinka „B” muru obronnego.

Wykonane oraz planowane do przeprowadzenia prace remontowe i konserwatorskie przy dwóch odcinkach muru obronnego oraz remont baszt VII i VIII pozwolą zabezpieczyć te obiekty przed dalszą nieodwracalną destrukcją. Przywrócenie właściwego stanu zachowania technicznego i estetycznego tej części opactwa umożliwi udostępnienie jej na cele społeczne, kulturalne, opiekuńcze, edukacyjne oraz integracyjno-aktywizacyjne. 

Planowane prace umożliwią rewitalizację zabytkowej przestrzeni wewnątrz założenia stwarzając tym samym bezpieczne miejsce spotkań dla dorosłych oraz dzieci przebywających w historycznym otoczeniu, a także dla zwiedzających opactwo.

Co zrobimy?

Na miarę pozyskanych środków finansowych będziemy systematycznie kontynuować prace remontowe i konserwatorskie kolejnych odcinków obwarowań opactwa w skład których wchodzą baszta nr VIII oraz przylegające do nich fragmenty muru obronnego „A” i „B” znajdujące się w katastrofalnym stanie.

W pierwszej kolejności chcemy wykonać projekt budowlany baszty nr VIII i przystąpić do jej remontu kontynuować prace przy murze obronnym na odcinku „B”. Następnie zajmiemy się także renowacją odcinka „A” muru obronnego, który jest zewnętrzną ścianą budynku domu gościnnego. Dzięki wykonanym pracom, zabytkowa, cenna substancja obwarowań zostanie zabezpieczona przed dalszą destrukcjązachowana i utrwalona dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego warto pomóc?

Opactwo benedyktyńskie nazywane „Podkarpackim Carcassone” należy do wyjątkowych obiektów zabytkowych przyciągających turystów z całej Polski i zza zagranicy, zarówno z uwagi na wartości historyczne, architektoniczne, zabytkowe jak i duchowe.

Cały kompleks zabytkowy opactwa z wyjątkiem klauzury wykorzystywany jest i udostępniany na cele społeczne, w tym kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców i odwiedzających miasto turystów, jak również biorących udział w różnych wydarzeniach min., takich jak: jarmark jarosławski i benedyktyński, koncerty, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni”

Zostań Darczyńcą i pomóż nam ratować nasze benedyktyńskie dziedzictwo.

Obecnie potrzebujemy 350 000 złotych, by wykonać kolejny krok.

Włącz się do akcji!

Pomóż nam uratować i ocalić zabytek!
Obecnie potrzebujemy 360 000 złotych, by wykonać kolejny krok.

YouTube