Klasztor Sióstr Benedyktynek

O nas

Jesteśmy 6-osobową wspólnotą mniszek benedyktynek z Jarosławia, żyjącą Regułą Św. Benedykta. Hasło przewodnie „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” towarzyszy nam we wszystkim, co robimy. Ważne jest dla nas szukanie Boga na modlitwie, we wspólnocie, w codziennej pracy. Tu realizujemy życie mnisze, pulsujące wewnętrznym rytmem wyznaczonym przez śpiewaną wspólnie Liturgię Godzin i pracę. Jesteśmy jednak blisko ludzi, ich trosk i radości.

Modlitwa i praca nadają rytm naszemu życiu. Prócz wykonywania codziennych domowych zajęć prowadzimy dwie pracownie artystyczne (haftu i kartek okolicznościowych) i uprawiamy ogród. Jesteśmy otwarte na gości, których nigdy nie brakuje w naszym klasztorze. Organizujemy rekolekcje i zapraszamy młodzież na spotkania z duchowością benedyktyńską.

Dzięki wsparciu wielu darczyńców, przyjaciół i ludzi dobrej woli, udało się nam w dużej części podjąć i przeprowadzić remont naszego założenia benedyktyńskiego. W ostatnich 5 latach zbudowałyśmy przedszkole, będące żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Były to prace przekraczające nasze możliwości, jednak z Bożą pomocą dokonałyśmy tego. Pomogły nam również tysiące osób, a budynki ponownie służą i będą służyć wielu pokoleniom, również tym najmłodszym.

Powodzenie akcji internetowej, dzięki której udało się nam wykonać ogrom prac, było dla nas wielką łaską. Ośmielone hojnością wielu ludzi o wielkich sercach, a także zachęcone przez naszych Darczyńców, prosimy pokornie o pomoc w dalszych przedsięwzięciach. Z całego serca zachęcamy do zrobienia z nami kolejnych kroków. Tym razem w kontynuowaniu prac remontowych pomieszczeń dla gości, by mogło bezpiecznie przyjmować wszystkich potrzebujących wsparcia duchowego i fizycznego.

Każdy dzień jest dla nas łaską. Mocno doświadczamy tego, jak wszelkie dobro rodzi się w trudzie. Dziękujemy za każdy dar serca, który przybliża do ukończenia podjętego dzieła.

Wszystkich, którzy wspierają nas swoją modlitwą i ofiarą, otaczamy naszą codzienną modlitwą. W każdy pierwszy piątek miesiąca sprawowana jest Msza święta w intencji wszystkich naszych Darczyńców.

Reportaż: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”

Włącz się do akcji!

Pomóż nam odnowić klasztor i zadbać o bezpieczeństwo naszych gości.
Na przeprowadzenie niezbędnych remontów potrzebujemy 375 000 zł (remonty 300 000 zł, wyposażenie 75 000 zł)