Klasztor Sióstr Benedyktynek

O nas

Jesteśmy 6-osobową wspólnotą mniszek benedyktynek z Jarosławia, żyjącą Regułą Św. Benedykta. Hasło przewodnie „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony” towarzyszy nam we wszystkim, co robimy. Ważne jest dla nas szukanie Boga na modlitwie, we wspólnocie, w codziennej pracy. Tu realizujemy życie mnisze, pulsujące wewnętrznym rytmem wyznaczonym przez śpiewaną wspólnie Liturgię Godzin i pracę. Jesteśmy jednak blisko ludzi, ich trosk i radości.

Modlitwa i praca nadają rytm naszemu życiu. Prócz wykonywania codziennych domowych zajęć prowadzimy dwie pracownie artystyczne (haftu i kartek okolicznościowych) i uprawiamy ogród. Jesteśmy otwarte na gości, których nigdy nie brakuje w naszym klasztorze. Organizujemy rekolekcje i zapraszamy młodzież na spotkania z duchowością benedyktyńską.

Powodzenie akcji internetowej, dzięki której udało się nam wykonać ogrom prac, było dla nas wielką łaską, jak również i miłym zaskoczeniem. Wyremontowałyśmy znaczną część założonego w XVII wieku opactwa. Ośmielone hojnością otwartych serc, prosimy pokornie o pomoc w dalszych przedsięwzięciach.

Wszystkich będących cząstką tego wielkiego dzieła, którzy wspierali duchowo, finansowo i materialnie, otaczamy codziennie swoją modlitwą. Szczególnie w każdy pierwszy piątek miesiąca, gdy sprawowana jest Msza święta w ich intencji.

 

Reportaż: „Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony”

Włącz się do akcji!

Pomóż nam uratować i ocalić zabytek!
Obecnie potrzebujemy 360 000 złotych, by wykonać kolejny krok.

YouTube