O akcji

Dlaczego przeprowadzamy zbiórkę?

Akcja „Zrób 1 mały krok” rozpoczęła się w 2010 r. W  następujących po sobie  etapach krok po kroku z sukcesem został przeprowadzony: kapitalny remont budynku klasztornego,  wyremontowano dwa budynki gościnne, poszerzono bazę noclegową, wyremontowano, przebudowano  i wyposażono budynek dawnej kapelanii z przeznaczeniem na przedszkole, odtworzono średniowieczny ogród benedyktyński,  zakończono prace remontowo-konserwatorskie i wyposażono basztę nr VI z przeznaczeniem na pustelnię, wykonano dwa etapy prac przy baszcie nr VII oraz przy odcinkach murów opactwa „C” i „D”, przeprowadzono generalny remont pokoi  gościnnych w klasztorze.

Wykonane oraz planowane do przeprowadzenia prace remontowe i konserwatorskie przy dwóch odcinkach muru obronnego oraz remont baszt VII i VIII pozwolą zabezpieczyć te obiekty przed dalszą nieodwracalną destrukcją. Przywrócenie właściwego stanu zachowania technicznego i estetycznego tej części opactwa umożliwi udostępnienie jej na cele społeczne, kulturalne, opiekuńcze, edukacyjne oraz integracyjno-aktywizacyjne. Po remoncie baszta nr VII zostanie zaadaptowana na miejsce spotkań integracyjnych.

Planowane prace umożliwią rewitalizację zabytkowej przestrzeni wewnątrz założenia stwarzając tym samym bezpieczne miejsce spotkań dla dorosłych oraz dzieci przebywających w historycznym otoczeniu, a także dla zwiedzających opactwo.

Co zrobimy?

Na miarę pozyskanych środków  finansowych będziemy systematycznie kontynuować prace remontowe i konserwatorskie kolejnych odcinków obwarowań opactwa w skład których wchodzą baszta nr VII i VIII oraz przylegające do nich fragmenty muru obronnego „A” i „B” znajdujące się w katastrofalnym stanie.

W pierwszej kolejności chcemy zakończyć  prace przy baszcie nr VII oraz rozpocząć prace przy murze obronnym na odcinku „B”. Następnie zajmiemy się wykonaniem projektu budowlanego baszty nr VIII i przystąpimy do jej remontu a także renowacji muru obronnego odcinka „A”.

Dzięki wykonanym pracom, zabytkowa, cenna substancja obwarowań zostanie zabezpieczona przed dalszą destrukcją, zachowana i utrwalona dla przyszłych pokoleń.

Dlaczego warto pomóc?

Opactwo benedyktyńskie nazywane „Podkarpackim Carcassone” należy do wyjątkowych obiektów zabytkowych przyciągających turystów z całej Polski i zza zagranicy, zarówno z uwagi na wartości historyczne, architektoniczne, zabytkowe jak i duchowe.

Cały kompleks zabytkowy opactwa z wyjątkiem klauzury wykorzystywany jest i udostępniany na cele społeczne, w tym kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców i odwiedzających miasto turystów, jak również biorących udział w różnych wydarzeniach min., takich jak: jarmark jarosławski i benedyktyński, koncerty, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń naszych korzeni”.

Zostań Darczyńcą i pomóż nam ratować nasze benedyktyńskie dziedzictwo.

Obecnie potrzebujemy 300 000 złotych, by wykonać kolejny krok.

Włącz się do akcji!

Pomóż nam uratować i ocalić zabytek!
Obecnie potrzebujemy 300 000 złotych, by wykonać kolejny krok.