Prace przy baszcie nr VIII

Drodzy Darczyńcy! Dzięki Waszemu wsparciu możemy cały czas prowadzić prace przy obwarowaniach naszego zabytkowego Opactwa. Poniżej chcemy podzielić się informacjami z przeprowadzonych prac przy baszcie nr VIII oraz obszerną fotorelacją. Oto zakres...
YouTube