Wypominki 2022

Kościół zachęca wiernych do pamięci w modlitwach o swoich zmarłych. Czyni to w myśl wskazań Pisma Świętego, które mówi, że: „święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni” (2 Mch...