Kochani Darczyńcy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się w dniu 18.10.2023 r. zakończyć kolejny etap, którego celem było pozyskanie środków na wykonanie projektu budowlanego budynku baszty nr VIII, rozpoczęcie prac przy tejże baszcie oraz kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich muru obronnego odcinka „B” i odcinka „A”, który jest zewnętrzną ścianą budynku domu gościnnego. Wykonane prace przy baszcie pozwolą na odtworzenie pierwotnej estetyki i oddanie jej do użytkowania.

Z zebranych pieniędzy zostanie pokryty również wkład własny i koszty niekwalifikowane wielkiego remontu (baszty i obwarowań).

Dzięki Waszej hojności zebraliśmy 505 073,00 zł

Niech dobry Bóg wynagrodzi Was za wszelkie uczynione dobro i okazane serce.

Poniżej zdjęcia z prowadzonych prac przy baszcie nr VIII:

 

YouTube