Nowa Matka Prezeska Benedyktynek

Podczas Kapituły Generalnej Kongregacji Niepokalanego Poczęcia NMP Mniszek Benedyktynek w Polsce, która odbyła się w dniach 5-6 maja 2023 r. dokonano wyboru nowej Matki Prezeski oraz Zarządu. Prezeską na sześcioletnią kadencję została wybrana M....