W dniu 19.10.2023 r. rozpoczęłyśmy kolejny etap zbiórki, który był tak naprawdę nieplanowanym etapem… 

W związku z pojawiającymi się problemami z kanalizacją, została ona poddana ocenie stanu technicznego poprzez wprowadzenie kamery inspekcyjnej. Przegląd wykazał istotne uszkodzenia techniczne ścian kolektora oraz rurociągów, w tym pęknięć, ubytków i załamań. Projekt będzie też obejmował wymianę kilku studni rewizyjnych.

Obecnie zbieramy środki finansowe na wykonanie projektu oraz wymianę kanalizacji deszczowej i renowację kolektora sanitarnego.

Pomóż nam uratować i ocalić zabytek!

Obecnie potrzebujemy ok. 360 000 złotych, by wykonać kolejny krok.

YouTube