Pierwsza część odcinka B muru obronnego po remoncie

Remont części muru obronnego na odcinku B polegał na:  w pierwszej kolejności na dł. 50 mb od strony wewnętrznej i zewnętrznej została wykonana: izolacja pionowa fundamentów muru obronnego, wzmocniono i uzupełniono podziemne części murów....
YouTube