Remont części muru obronnego na odcinku B polegał na: 

  • w pierwszej kolejności na dł. 50 mb od strony wewnętrznej i zewnętrznej została wykonana: izolacja pionowa fundamentów muru obronnego, wzmocniono i uzupełniono podziemne części murów.
  • Następnie wykonano prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru obronnego od strony wewnętrznej i zewnętrznej w części nadziemnej na długości 30 mb polegające na ich naprawie, uzupełniono pęknięcia, przemurowano, oczyszczono, uzupełniono ubytki, wymieniono spoinowania, wykonano konserwację cegły oraz zachowanych fragmentów tynków i żłobów oraz portalu w murze obronnym, pokryto mury dachówką ceramiczną.

 

YouTube