Już wkrótce III etap prac…

…a jest nim zakończenie prac remontowo-konserwatorskich budynku baszty nr VII, które obejmują: naprawę murów w parterze baszty, konserwację sklepienia, wymianę stropów nad piętrami, wykonanie posadzki wraz z izolacjami, odtworzenie schodów...

II etap prac przy baszcie nr VII

II etap prac remontowo-konserwatorskich przy baszcie nr VII w 2021 roku  obejmował: – odbudowę schodów zewnętrznych na I piętro (wykonanie konstrukcji dachu nad schodami, z ołaceniem i kryciem gontem łupanym oraz jego...

I etap prac przy baszcie nr VII

I etap prac remontowo – konserwatorskich przy baszcie nr VII  rozpoczął się w 2020 roku. Polegały one na: naprawie fundamentów poprzez ich zabezpieczenie, uzupełnienie ubytków oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej...

Potrzeby remontowe baszty nr VII

Stan techniczny baszty nr VII i obwarowań stwarzał realne niebezpieczeństwo dla przebywających w ich otoczeniu ludzi. Dostęp do wewnętrznej przestrzeni założenia klasztornego był przez to bardzo ograniczony. Użytkowanie baszt z uwagi...

Zakończenie prac

Kochani Darczyńcy, 3 stycznia 2022 r. dzięki Waszym wpłatom zebrałyśmy całą kwotę: 375 499 zł, która potrzebna była do przeprowadzenia koniecznego remontu piętra gościnnego w naszym klasztorze. Wszystkim Darczyńcom składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!!!...
YouTube