II etap prac remontowo-konserwatorskich przy baszcie nr VII w 2021 roku  obejmował:
– odbudowę schodów zewnętrznych na I piętro (wykonanie konstrukcji dachu nad schodami, z ołaceniem i kryciem gontem łupanym oraz jego impregnacją, wykonanie fundamentu betonowego pod konstrukcje drewniane przy schodach, wykonanie, montaż i impregnacja schodów zewnętrznych z desek dębowych wraz z balustradą),
– remont i konserwację ganku (skucie posadzki betonowej na ganku, oczyszczenie i odrdzewienie elementów zbrojeniowych płyty żelbetowej, pokrycie zbrojenia preparatem systemowym i nałożenie preparatu szczepnego, naniesienie zaprawy naprawczej systemowej i kolejnej warstwy preparatu szczepnego, nałożenie szpachlówki systemowej, zbrojenie posadzki siatką stalową, wiercenie otworów w cegle dla zamocowania kotew, kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy syntetycznej w ampułkach i montaż kotew, wykonanie więźby dachowej, ołacenie zadaszenia nad gankiem z kryciem dachu gontami łupanymi i jego zabezpieczenie, ułożenie podłogi z desek dębowych, odeskowanie spodu balkonu z desek dębowych i zabezpieczenie ogniochronne elementów drewnianych),
– remont i konserwację elewacji.

II etap prac w obiektywie:

YouTube