Na miarę pozyskanych środków finansowych będziemy systematycznie kontynuować prace remontowe i konserwatorskie kolejnych odcinków obwarowań opactwa, w skład których wchodzą baszta nr VIII oraz przylegające do nich fragmenty muru obronnego „A” i „B” znajdujące się w katastrofalnym stanie.

W pierwszej kolejności chcemy wykonać projekt budowlany baszty nr VIII i przystąpić do jej remontu kontynuować prace przy murze obronnym na odcinku „B”. Następnie zajmiemy się także renowacją odcinka „A” muru obronnego, który jest zewnętrzną ścianą budynku domu gościnnego. Dzięki wykonanym pracom, zabytkowa, cenna substancja obwarowań zostanie zabezpieczona przed dalszą destrukcjązachowana i utrwalona dla przyszłych pokoleń.

Na zdjęciach ujęte zostały potrzeby remontowe baszty nr VIII,
druga część odcinka B i odcinek A muru obronnego:

 

YouTube