I etap prac remontowo – konserwatorskich przy baszcie nr VII  rozpoczął się w 2020 roku. Polegały one na: naprawie fundamentów poprzez ich zabezpieczenie, uzupełnienie ubytków oraz wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian metodą iniekcji niskociśnieniowej.

Dzięki wykonanym pracom cenna, zabytkowa baszta została zabezpieczona przed dalszą destrukcją.

 

 

 

YouTube