Prace remontowo-konserwatorskie baszty nr VII objęły naprawę murów w parterze baszty, konserwację sklepienia, wymianę stropów nad piętrami. Wykonano posadzki wraz z izolacjami, odtworzono schody wejściowe na parter wraz z balustradą, wykonano podłogi oraz belkowy strop I piętra, nadproża okienne i drzwiowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz położono tynki wewnętrzne ścian, zagruntowano, wymalowano ściany.

W dalszych etapach zostanie nam jeszcze wykonanie prac adaptacyjnych umożliwiających nadanie obiektowi nowej funkcji.

Dzięki wykonanym pracom, zabytkowa, cenna substancja baszty i odcinka muru została zabezpieczona przed dalszą destrukcją, zachowana i utrwalona dla przyszłych pokoleń. Suma powierzchni poddana pracom remontowo-konserwatorskim wyniosła 1015 m2.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć:

 

YouTube