Wielka pomoc i duży krok do przodu

Serdecznie dziękujemy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z Warszawy za życzliwość i przekazaną darowiznę w kwocie 19 000,00 zł. 

Właśnie taka pomoc i wsparcie wielu innych osób pomaga nam w realizacji naszych zamierzeń i  realizowania benedyktyńskiej  misji w bezpiecznych warunkach.

Cały Zarząd i wszystkich pracowników firmy zapewniamy o naszej wdzięcznej modlitwie i zapraszamy w nasze benedyktyńskie progi.

YouTube